“CPJ: VIỆT NAM DẪN ĐẦU ASEAN VỀ GIAM GIỮ NHÀ BÁO” - THÊM MỘT SỰ BỊA ĐẶT TRẮNG TRỢN

Vô Danh Vừa qua, “Ủy ban Bảo vệ Nhà báo” (Committee to Protect Journalists - CPJ) đã công bố cái ...
XEM CHI TIẾT

VẠCH TRẦN CÁI GỌI LÀ “THƯ NGỎ: ĐỀ NGHỊ GIẢM ÁN, TRẢ TỰ DO CHO TÙ NHÂN NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN”

Vô Danh Trong những ngày gần đây trên một số trang mạng có thâm niên chống phá đất nước, như: Anh...
XEM CHI TIẾT