GIỚI “DÂN CHỦ”, “DÂN OAN” LẠI DIỄN TRÒ ĐỂ KIẾM ĂN QUA PHIÊN TÒA XÉT XỬ NGUYỄN MAI TRUNG TUẤN

         Trò “khóc mướn, chửi thuê”, “tát nước theo mưa”, gây rối trật tự công cộng trước, trong và...
XEM CHI TIẾT