LINH MỤC ĐẶNG HỮU NAM CẦM ĐẦU ĐOÀN BIỂU TÌNH TRÁI PHÉP SÁNG 17/7/2016 TẠI GIÁO XỨ PHÚC YÊN GIÁO PHẬN VINH

Huyền Pha Ảnh: Linh mục Đặng Hữu Nam cầm đầu đoàn biểu tình trái phép sáng 17/7/2016 tại  G...
XEM CHI TIẾT

“TUYÊN BỐ ỦNG HỘ PHÁN QUYẾT CỦA TÒA TRỌNG TÀI CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀ CHÍNH TRỊ VIỆT NAM”: MỘT CHIÊU TRÒ PR RẺ MẠT

Trà Đá Lợi dụng phán quyết của Tòa trọng tài Thường trực (PCA) về vụ kiện “đường lưỡi bò” của Phi...
XEM CHI TIẾT

BIỂU TÌNH NGÀY 17/7/2016: THẤT BẠI ĐƯỢC DỰ BÁO TRƯỚC

Trà Đá Sau khi Tòa trọng tài Thường trực (PCA) đưa ra phán quyết cuối cùng vụ kiện “đường lưỡi bò...
XEM CHI TIẾT